Kaikki mitä pitää
tietää integraatioista

Ohjelmistointegraatio tarkoittaa erillisten sovellusten ja järjestelmien yhdistämistä. Integraation ansiosta yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä voi esimerkiksi hakea osoitetietoja asiakkuudenhallintasovelluksesta tai yrityksen tuotesuunnitteluohjelma voi hakea osien saatavuustietoja varastonhallintajärjestelmästä.

Me olemme koonneet sinulle sopivan tietopaketin integraatioista, joka vastaa kysymyksiin, mitä se tarkoittaa, miten se kannattaa toteuttaa ja mitä sillä voidaan saavuttaa?

Integraatiot varmistavat
datan edeyden

Integraatiot ovat tavallinen osa melkein mitä tahansa modernia tietojärjestelmäprojektia. Verrattain pienilläkin organisaatioilla on yleensä useampia tietojärjestelmiä käytössä, mistä seuraa tarve kehittää ja ylläpitää integraatioita yrityksen hallussa olevan datan eheyden (esim. oikeellisuuden ja ajantasaisuuden) varmistamiseksi. Suurilla organisaatioilla tarve on vielä korostuneempi. On siis tärkeää ottaa mahdolliset integraatiokehitystarpeet huomioon jo aikaisessa vaiheessa projektia.

Esimerkkejä projekteista

Case 1
Kansainvälinen asiakas halusi automatisoida tuotantoaan vähentääkseen operaattoreiden työtä. Suunnittelimme ja toteutimme backend-palvelut, joita käytetään tuotannon laitteilta. Automaatio aloitettiin yhdeltä laitteelta ja tällä hetkellä suurin osa tuotannon laitteista on automatisoitu.
Palaute tuotannon operaattoreilta ja asiakkaalta on ollut positiivista.

Case 2
Asiakas perusti uuden tehtaan, johon asennettiin IT-järjestelmät ja integraatioprosessit. Vastasimme integraatiojärjestelmän asennuksesta ja käyttöönotosta sekä olimme mukana integraatioprosessien kehityksessä ja testauksessa. Projektin yhteydessä ajanmukaistettiin integraatiojärjestelmän versio ja testattiin olemassa olevat prosessit.

Sisäinen yhteisymmärrys takaa onnistuneet integraatiot

Kehittäjän näkökulmasta integraatioiden parissa työskentelemisessä korostuvat vuorovaikutustaidot ja aloitteellisuus. Tekninen ratkaisu itsessäänkin voi olla haastava toteuttaa, mutta tyypillisesti aikaa vievin ongelma integraatiokehityksessä on selvittää eri sidosryhmiltä (liiketoiminta, eri tietojärjestelmien omistajat ja ylläpitäjät, jne.), mitä dataa oikeastaan halutaan siirtää, missä muodossa ja minne. Prosessiin liittyy väistämättä verrattain suuri määrä ihmisiä monilta erikoisaloilta, minkä vuoksi keskinäisen ymmärryksen löytäminen vie aikaa.

IBM App Connect Enterprise

Oracle SOA Suite

ServiceMix / Camel

BizTalk

Mule ESB

IBM MQ

Jboss + XML / XSL

REST/SOAP-services

JMS

Pilvi-integraatiot
yleistyvät

Monessa isossa yrityksessä ja yhteisössä on tällä hetkellä tilanne, että ns. sisäisiin järjestelmien välisiin integraatioihin on toimiva ratkaisu, esim. integraatioalusta, mikropalvelut tai point-to-point integraatioita. Pilviratkaisuja on otettu enemmän ja enemmän käyttöön, mutta pilvisovellusten keskinäisiin integraatioihin ja pilvijärjestelmien ja sisäisten järjestelmien välisiin integraatioihin ei ole optimaalista yhtä ratkaisua.

Miten liikkeelle?

Yleensä integraatioprojektit lähtevät liikkeelle siten, että asiakkaalla on kaksi järjestelmää tai useampi järjestelmä, joiden välillä data tulee saada liikkumaan automaattisesti. Toteutusvaihtoehtoja on yksinkertaistaen kaksi. Integraation voi toteuttaa joko ns. point-to-point-integraatioina, jolloin järjestelmät keskustelevat suoraan keskenään tai keskitettynä mallina, jossa hyödynnetään integraatioalustaa, jonka kautta kaikki integraatiot kulkevat.

Sain sinut kiinnostumaan?

Valinta
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lähetät viestin toimarillemme Teemulle, joka tietää asiakkuuksista eniten.