Tietosuojaseloste

Mitä tietoa keräämme sivuilla kävijöistä ja mihin sitä hyödynnämme?

Tietojen kerääminen ja käsittely

Keräämme verkkosivuillamme kävijöiden lähettämiä henkilötietoja:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Chat-keskustelut ja niissä annetut henkilötiedot
  • Työhakemukset

Keräämme Matomo-työkalulla evästeet hyväksyneiltä sivuston kävijätietoa, joita ei yhdistetä henkilötietoihin. Lisäksi käytössämme on Leadfeeder ja LinkedIn Insight Tag. 

Keräämme tietoja palvelujemme toteuttamista, markkinointi- ja asiakasviestintää, rekrytointia sekä verkkopalvelujemme kehittämistä varten.

Tiedot kerätään kahteen rekisteriin.

  1. ATR Soft Oy:n työnhakijarekisteri (työhakemukset)
  2. ATR Soft Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri (kaikki muu verkkosivujen kautta lähetetty henkilötieto)

Asiakas ja markkinointirekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään niin kauan kuin se on asiakas- ja markkinointisuhteen hoitamiseksi välttämätöntä, minkä jälkeen ne poistetaan. Työhakemuksia säilytetään pääsääntöisesti hakuprosessin loppuun asti, avoimet hakemukset poistetaan kerran vuodessa.

Tietojen vastaanottaminen, luovuttaminen ja tarkistaminen

Tietoja käsittelee ATR:ssä vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin ne kuuluvat. Emme luovuta keräämiämme henkilötietoja kolmansille osapuolille, paitsi silloin, kun se on laskutusta tai muuta vastaavaa toimintaa varten pakollista.

Sinulla on oikeus tarkistaa ja oikaista virheelliset henkilötietosi rekistereissämme. Mikäli haluat tarkistaa, muuttaa tai poistaa henkilötietosi rekistereistämme, ota yhteyttä rekisterinpitäjään.

Evästeet

Eväste on pieni tiedosto, jonka verkkosivusto tallettaa vierailijan selaimelle ja joka lähettää sivuston ylläpitäjälle tietoja vierailijan palatessa uudelleen sivustolle. Käytämme evästeitä analysoidaksemme sivuston käyttömääriä ja -tapoja.

Tullessasi ensimmäistä kertaa sivustolle kysymme suostumuksen evästeiden käytölle.

Rekisterinpitäjä

ATR Soft Oy
Joukahaisenkatu 1
20520 Turku
+358 20 712 9620
atrsoft@atrsoft.com
Y-tunnus: FI15850606
Yhteyshenkilö: Zhenying Han