Ratkaisut

Yli 20 vuoden kokemus ohjelmistokehityksestä

Ydinosaamistamme on kehittää yrityksille ja julkisille organisaatioille liiketoimintaa tukevia ja edistäviä ohjelmistoja.

Meillä on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus isojen organisaatioiden liiketoimintasovellusten kehittämisestä. Tänä aikana olemme toteuttaneet asiakkaillemme yli 1000 ohjelmistokehitysprojektia. Asiakkaille tehtävän kehitystyön lisäksi kehitämme myös omia ohjelmistoratkaisujamme.

Ohjelmistokehitysosaaminen on kaikkien palvelujemme perusta ja sen avulla varmistamme onnistuneet ohjelmistohankkeet. Nykyään myös tekoäly- ja koneoppimisvälineet ovat normaaliosa ohjelmistokehityshankkeita.

Moderneilla työkaluilla
ja teknologioilla

Meistä suurin osa, noin 80 prosenttia henkilöstöstä, on koodareita, mukaan lukien omistajamme, hallituksemme jäsenet sekä toimitusjohtajamme. Ohjelmointiosaamisemme on siis meillä yrityksen geeneissä.

Valitsemme kuhunkin hankkeeseen asiakkaan kannalta parhaat ohjelmointivälineet ja -teknologiat. Suurimmat hankkeemme ovat sisältäneet miljoonia rivejä ohjelmistokoodia. Pienimmät asiakasratkaisut ovat olleet muutaman rivin täsmäratkaisuja.

Parhaat ohjelmointikokemukset saavutamme pitkäaikaisissa asiakassuhteissa, joissa ohjelmointitaitojen lisäksi ratkaisee kyky ymmärtää asiakastarpeita ja tuottaa ratkaisuja, joita asiakas tarvitsee, vaikkei aina osaisi pyytääkään. Tarjoamme näkemyksemme (Proof of Concept) siitä, miten ongelma voidaan ratkaista moderneilla työkaluilla ja teknologioilla.

Palvelemme ohjelmistokehityksen kaikissa vaiheissa

Toteutamme asiakkaillemme vuosittain 50-100 kpl ohjelmistokehitysprojektia. Jokainen projekti on uniikki ja vaatii onnistuakseen oikeanlaista hallintaa.

Projektien vaatimukset sekä tarpeet kannattaa määritellä, ja toteutustavat suunnitella ennen projektien toteutusvaihetta tai hankintaa. Autamme asiakkaitamme tässä työssä mm. kuvaamalla prosesseja ja käyttötapauksia, keräämällä vaatimuksia sekä mallintamalla nykytilan ja tavoitetilan.

Tuemme myös työvaiheiden ja -määrien arvioinneissa sekä teknisissä määrittelyissä tarpeen mukaan.

  • Määrittely

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Testaus ja käyttöönotto

  • Arviointi

  • Ylläpito, tuki ja jatkokehitys

Integraatiot ja rajapinnat

UUSI_OSAAMINEN_integraatiot_2

Integraatiossa dataa siirtyy automaattisesti järjestelmästä toiseen ilman, että ihminen tekee manuaalista työtä. Siirto voi tapahtua joko aikaperusteisesti tai jonkin tapahtuman käynnistämänä. Automaattisella tiedonsiirrolla voi säästää aikaa ja minimoida virheitä, kun tietoa on mahdollista hyödyntää useassa järjestelmässä samanaikaisesti.

Toteutamme lähes jokaisessa ohjelmistoprojektissamme integraatioita joko suoraan järjestelmästä toiseen (point-to-point) tai keskitetyn integraatioalustan (ESB, EAI) kautta. Molemmissa tapauksissa hyödynnämme yleensä joko SOA (Service Oriented Architecture) tai MSA (Microservices Architecture) -malleja.

Suoranaisten integraatioiden lisäksi toteutamme olemassa oleviin ja uusiin järjestelmiin rajapintoja (API). Rajapintoja voi hyödyntää jopa liiketoiminnan välineinä; asiakkaamme myyvät dataa ja sähköisiä palveluja heidän omille asiakkailleen.

Teemme myös usealle asiakasyrityksellemme integraatioiden kehittämistä, ylläpitoa ja tukea jatkuvana palveluna.

Tietovarastot,
raportointi ja BI

Yritykset tarvitsevat ajantasaista liiketoimintatietoa johtaakseen toimintaansa ja kehittyäkseen markkinoilla. Tarjoamme palveluita kokonaisvaltaisesti suunnittelun, tietomallinnuksen, integrointien, tiedon tallentamisen ja varastoinnin sekä raportoinnin ja analysoinnin osalta.

Tuemme asiakkaitamme alkuvaiheen määrittelyistä aina integraatioiden, tietokantojen tai raporttien toteuttamiseen asti. Meillä on vuosien kokemus erilaisista tietovarastointi- ja raportointiympäristöistä.

Meillä on kattava osaaminen ja tuki Microsoft SQL Server -tietokantoihin sekä Microsoftin BI-tuotteisiin.

Pilvipalvelut

RATKAISU_pilvipalvelut

Useat ohjelmistoratkaisut toteutetaan nykyisin hyödyntäen pilvipalvelualustoja, kuten Microsoftin Azurea tai Amazonin AWS:ää. Pilvialustat mahdollistavat globaalisti skaalautuvien ohjelmistojen kehittämisen ilman isoa alkupanostusta palvelinlaitteistoihin.

Pilvipalveluiden avulla yritys voi tehostaa nykyistä liiketoimintaansa ja laajentaa palvelutarjontaansa tarjoamalla kehitettyjä pilvipalveluja omille asiakkailleen. Pilvialustojen etuna on myös niiden helppo skaalattavuus laskentatehon tarpeen kasvaessa.

Olemme kehittäneet yrityksille pilvialustoille mm. laajoja integraatioratkaisuja, rajapintoja asiakasyritysten käyttöön, IoT-laitteiden tuottaman informaation visualisointeja pilvipalveluna, DevOps-tuotekehitysmallin ja globaaliin tiedonkäsittelyyn ratkaisuja.

Kiinnostuitko?

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lähetät viestin toimarillemme Teemulle, joka tietää asiakkuuksista eniten.