Suomi.fi-integraatiot mahdollistavat kuntalaisille turvalliset palvelut 24/7

Turun kaupunki

”Olemme toteuttaneet useita Suomi.fi-projekteja ja ne ovat olleet erittäin mielenkiintoisia sekä kehittäjille että asiakkaalle.

Ratkaisut ovat tietoturvallisia ja tehokkaita siirtämään viranomaisten ja julkishallinnon välisiä tietoja. Palvelut mahdollistavat myös yritysten järjestelmien integroimisen viranomaispalveluihin.

Patrick Storberg, projektipäällikkö, julkiset hankinnat, ATR Soft Oy

Tarve

Turun kaupungilla oli tarve nopeuttaa kuntalaisten asioiden käsittelyä sekä helpottaa palveluiden saavutettavuutta. Turku tarvitsi myös ratkaisun, jolla henkilö voi asioida sähköisesti edustamansa yhteisön tai yrityksen puolesta ja jolla viranomaispäätökset voi jaella digitaalisia kanavia hyödyntäen.

Yritys

Turku on Lounais-Suomen suurin kaupunki, Varsinais-Suomen maakuntakeskus ja asukasluvultaan Suomen kuudenneksi suurin kunta.

Kaupunki kehittäjää ja tarjoaa digitaalisia palveluja kattavasti kuntalaiselle huolehtien lakisääteisistä tehtävistään ja velvoitteistaan.

Ratkaisu

ATR Soft on kehittänyt Turun kaupungille useita eri rajapintoja ja palveluja hyödyntäen Suomi.fi:tä:

  • Käyttäjän vahva tunnistautuminen Suomi-fi-palvelussa ottaa tunnistautuneen henkilöt tiedot talteen palvelua varten tietoturvallisuus huomioiden. Tunnistus on käytössä Turun kaupungilla kaikissa palveluissa, joissa käyttäjän henkilöllisyys pitää varmistaa.
  • Suomi.fi:n valtuutuspalvelu mahdollistaa, että henkilö voi asioida yrityksen, yhteisön tai toisen henkilön puolesta. Valtuutettu henkilö voi esimerkiksi anoa Turun kaupungin verkkopalvelussa apurahaa yhteisön puolesta.
  • Turku lähettää Suomi.fi-viestien kautta kuntalaisille esimerkiksi kaavoitukseen, rakennusoikeuteen ja koulutukseen liittyviä päätöksiä. Kuntalainen voi vastata viesteihin, seurata asiansa etenemistä ja toimittaa lisätietoja viranomaisille palvelun avulla.
  • Maksupalvelussa kuntalainen voi maksaa eri palveluita sähköisesti. Maksupalvelun kautta kuntalainen voi maksaa mm. liikuntapaikkojen maksuja ja työväenopistojen kursseja niin, että kaikki laskutukseen liittyvä hoituu automaattisesti lähtö- ja kohdejärjestelmissä.

Teknologiat

Suomi.fi-palvelut ovat Digi ja väestötietoviraston (DVV) tarjoamia kuntalaispalveluja, joihin julkiset organisaatiot voivat kytkeytyä rajapinnoin. Suomi.fi tarjoaa väylän myös yrityksille hoitaa viranomaisasioita.

XROAD on tietoturvallinen integraatiotapa. X-Roadin avulla tietoja voidaan siirtää tietoturvallisesti ja vakioidusti eri toimijoiden tietovarantojen ja palveluiden välillä.

KAPA, Kansallinen palveluväylä, on tapa kytkeä eri tahojen liityntäpalvelimet ja integraatiot turvallisesti DVV:n tarjoamiin palveluihin.

Javalla on toteutettu suuri osa integraatioista ja mikropalveluista, joilla tietoa siirretään ja käsitellään rajapintojen välillä. Turun kaupungilla on oma palveluväylä, jossa voidaan hyödyntää edellä mainittuja palveluja tehokkaasti.

Java

KAPA

Suomi.fi

XROAD