Pilvi-integraatioalustalla yhdistät järjestelmät ketterästi

Artikkelin lukuaika

3 min

Laptop and cloud

”Koska iPaaSin kokeilu on lähtökohtaisesti helpohkoa, niin kannattaa tehdä käytännön kokeiluja parhaiksi arvottamissasi palveluissa. Tällöin et ole pelkästään markkinointimateriaalien ja myyntimiesten antamien tietojen varassa.”

iPaaS tulee sanoista Integration Platform as a Service. Yksinkertaistettuna se tarkoittaa sitä, että järjestelmien välisten integraatioiden alusta tarjotaan palveluna pilvessä eli ns. pilvipalveluna.

Kun aiemmin integraatioalustat vaativat niitä käyttäviltä yrityksiltä tai muilta organisaatioilta asennuksia palvelimille, niin iPaaS-mallissa yrityksen ei tarvitse huolehtia taustapalvelimista eikä itse integraatioalustan asennuksesta tai päivittämisestä.

Verrattuna perinteisiin palvelimiin asennettaviin integraatioalustoihin mahdolliset hyödyt ovat ilmeiset:

  • ei tarvita integraatioalustan asennusta ja päivitystä.
  • palvelun uudet ominaisuudet ovat koko ajan käytettävissä. iPaaS-palveluiden kehittämiseen käytetään paljon investointeja ja ne investoinnit saa kukin käyttäjä palvelun kautta koko ajan käyttöönsä.
  • ei tarvita omia palvelimia ja niistä johtuvaa ylläpitoa ja kustannuksia.
  • useissa iPaaS-palveluissa on valmiit connectorit yleisimpiin integroitaviin järjestelmiin, joten integraatioiden toteutuksessa pääsee nopeasti liikkeelle.
  • integraatio-osaajia on helpompi löytää, koska kynnys järjestelmän opettelemiseen on pienempi.
  • ei vaadi alkuun isoa kertainvestointia vaan liikkeelle voi lähteä pienillä kuluilla.

Näiden hyötyjen lisäksi iPaaS-palveluille asetetaan paljon odotuksia, joista osan ne jo saattavat osittain täyttää paremmin kuin perinteiset integraatioalustat tai ainakin pyrkivät tulevaisuudessa niin tekemään. Tällaisia ovat mm.

  • integraatiototeutuksen automaattinen dokumentointi tai muu tapa jakaa tietoutta toteutuksesta.
  • integraatioiden toimivuuden seuranta ja automaattiset virhetilanteiden tai poikkeamien hälytykset.
  • tietoturvan taso helppo pitää korkealla.
  • palvelun käytettävyys, pääsynhallinta ja -ryhmittely sekä intuitiivisuus niin korkealla tasolla, että useimmat organisaation edustajista voivat käyttää palvelua suoraan.

Tällä hetkellä menestyviä iPaaS-palveluja ovat mm. Informatica Intelligent Cloud Services, Boomi AtomSphere, MuleSoft Anypoint Platform, Workato iPaaS, Microsoft Azure Logic Apps, Oracle Integration Cloud Service ja Software AG webMethods.io Integration.

Pilvi-integraatioalustan kokeileminen on helpohkoa. Riittää, että teet itsellesi tunnukset kiinnostavan iPaaS-palveluntarjoajan sivuilla ja valitset käytössäsi olevaa järjestelmää tukevan connectorin käyttöösi. Konfiguroi connectori kiinni haluamaasi järjestelmään (kokeiluun sopii hyvin esim. CRM-pilvipalvelu) ja kytke sen jälkeen connectorin toinen pää kiinni esimerkiksi käytössäsi olevaan business intelligence -sovellukseen, esim. Microsoftin Power BI:hin. Valmista! Sinulla on nyt ensimmäinen integraatio iPaaSin kautta toiminnassa.

Kun haluat vakavammin miettiä iPaaSin hyödyntämistä, niin kannattaa lähteä liikkeelle, kuten missä tahansa ohjelmistoprojektissa, vaatimuksista. Millaisia odotuksia ja tarpeita organisaatiossasi on iPaaSille?

Vaatimukset kannattaa myös priorisoida. Priorisoitua vaatimuslistaa vasten voit analysoida kuinka hyvin eri iPaaS-palvelut vastaavat odotuksiasi ja mitkä niistä voisivat toimia kokonaisuudessaan parhaiten organisaatiossasi.

Koska iPaaSin kokeilu on lähtökohtaisesti helpohkoa, niin kannattaa tehdä käytännön kokeiluja parhaiksi arvottamissasi palveluissa. Tällöin et ole pelkästään markkinointimateriaalien ja myyntimiesten antamien tietojen varassa.

Myös me voimme olla apuna valitsemassa sopivan pilvi-integraatioalustan huomioiden mm. yrityksenne teknologiastrategian, käytössä olevat teknologiat ja ohjelmistot sekä tiedonsuojausvaatimukset. Autamme myös käyttöönotossa.

Tutustu integraatio-osaamiseemme tai varaa suoraan sparraustuokio kalenteristani.

Toimitusjohtaja, myynti