Mitä integraatio on ja miten se tehdään hyvin?

Artikkelin lukuaika

4 min

”Suurin yksittäinen tekijä onnistuneen integraation tekemisessä on asiakkaan liiketoiminnan ja prosessien ymmärtäminen. Mitä paremmin integraation toteuttajalle on selvää, mitä tietoja asiakas tarvitsee ja mihin haluaa niitä käyttää, sitä parempi lopputulos.”

Ohjelmistointegraatio tarkoittaa erillisten sovellusten ja järjestelmien yhdistämistä toimivaksi kokonaisuudeksi. Integraation ansiosta esimerkiksi yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) voi hakea osoitetietoja asiakkuudenhallintasovelluksesta (CRM) tai yrityksen tuotesuunnitteluohjelma voi hakea osien saatavuustietoja varastonhallintajärjestelmästä. Integraatio on siis eri ohjelmien välistä vuoropuhelua.

Integrointi tehostaa toimintaa ja parantaa laatua

Mikäli integrointia eri järjestelmien välillä ei ole tehty, ainoa keino siirtää tietoja niiden välillä on tehdä se joko käsin kirjoittamalla tai leikkaamalla ja liimaamalla. Tällainen manuaalinen tiedonsiirto on hidasta ja virhealtista sekä työnä monotonista ja tekijäänsä turhauttavaa. Selvää on myös, että organisaation kannattaa maksaa asiantuntijoilleen palkkaa mieluummin asiantuntijatyöstä eikä yksinkertaisista rutiinitehtävistä.

Miksei järjestelmiä ole jo valmiiksi tehty niin, että ne ottavat eri osa-alueet huomioon?

Organisaatiossa on tyypillisesti paljon erilaisia, eri-ikäisiä ja eri tarkoituksiin tehtyjä sovelluksia. Yritystä perustettaessa ei kannata hankkia järkälemäisiä, kaiken mahdollisen yritystoiminnan kattavia ohjelmia. On järkevämpää ostaa aluksi vain niitä työkaluja, joita työhön tarvitaan ja hankkia uusia vasta, kun tarvetta ilmenee. Myös liiketoiminnan kehityksen suuntaa on mahdotonta ennustaa vuosiksi eteenpäin ja siten tietää, minkä tyyppisiä ohjelmistoja tarvitaan. Liiketoiminnan eri osa-alueille tulee lisäksi koko ajan uusia, hyödyllisiä sovelluksia, joista aiemmin ei osattu uneksiakaan. Vanhan ja uuden yhdistämistä tarvitaan aina.

Miksi ohjelmat eivät keskustele suoraan keskenään?

Eri ohjelmilla voi olla erilaiset käyttöjärjestelmät, erilaiset tiedonvälitystavat ja erilaiset tiedontallennustavat. Niille voi olla syötetty samoja tietoja erilaisilla termeillä ja ne voivat sijaita fyysisesti eri paikoissa. Yksinkertaisesti sanottuna ohjelmat ovat kuin maailman ihmiset: eri-ikäisiä, eri paikoissa, puhuvat eri kieliä ja viestivät eri keinoin. Jotta ihmiset voivat ymmärrettävästi vaihtaa tietoja keskenään, voidaan väliin tarvita tulkkia. Samaten ohjelmat voivat tarvita väliinsä integraatiota.

Ohjelmat ovat kuin maailman ihmiset: eri-ikäisiä, eri paikoissa, puhuvat eri kieliä ja viestivät eri keinoin.

Miten integraatio toteutetaan?

Kun Aapeli-järjestelmä tarvitsee tietoa Bertta-järjestelmältä, pitää tietoa pyytää Bertan ymmärtämällä tavalla, ottaa Bertalta saatu tieto väliaikaisesti haltuun, muuttaa tieto Aapelin ymmärtämään muotoon ja toimittaa perille Aapelille. Tapahtuman lopuksi pyydetään Aapelilta vielä kuittaus, että tiedonsiirto sujui mallikkaasti.

Jos eri järjestelmiä on vain vähän, voidaan integrointi tehdä suoraan järjestelmien välisenä point-to-point-integraationa. Mutta kun järjestelmien määrä kasvaa, kasvaa kahdenkeskisten yhteyksien määrä eksponentiaalisesti ja lopputuloksena voi olla monimutkainen spagetti-integraatio.

Helpommin skaalattavissa oleva integraatiotapa on käyttää keskitettyä integraatioalustaa (ESB). Siinä kukin järjestelmä kommunikoi suoraan vain kaikille yhteisen toimijan kanssa, joka huolehtii tietojen välittämisestä ja tietomuotojen muunnoksista. Tähän malliin on helpompi lisätä uusia järjestelmiä, koska integraattorin tarvitsee rakentaa vain yksi yhteys uuden järjestelmän ja integraatioalustan välille sen sijaan, että yhteys rakennettaisiin uudesta järjestelmästä jokaiseen olemassaolevaan järjestelmään. Tietojen siirron paikasta toiseen voi toteuttaa myös ohjelmistorobotiikan avulla.

Tärkeintä integroinnissa on asiakkaan kuunteleminen

Me olemme tehneet pitkään integraatioita eri järjestelmien välillä niin yritysten kuin kansallisten palveluiden tasolla ja huomanneet, että integraation tekninen toteutus sujuu nopeammin, kun yhdistettävät järjestelmät ovat entuudestaan tuttuja. Suurin yksittäinen tekijä onnistuneen integraation tekemisessä on kuitenkin asiakkaan liiketoiminnan ja prosessien ymmärtäminen. Mitä paremmin integraation toteuttajalle on selvää, mitä tietoja asiakas tarvitsee ja mihin haluaa niitä käyttää, sitä parempi lopputulos.

Lisää integraatioiden tekemisestä fiksulla tavalla voit lukea ilmaisesta integraatio-oppaastamme. Tutustu myös aiempiin asiakastöihimme ja käyttämiimme teknologioihin osiossa integraatiot.

Tarvitsetko kokeneen kumppanin integraation tekemiseen? Ota meihin yhteyttä.

Toimitusjohtaja, myynti