Kuntien integraatiot pilvipalvelussa

Artikkelin lukuaika

3 min

”Etuna palveluväyläratkaisussa on useiden eri rajapintojen ja tiedostomuotojen ymmärtäminen sekä tiedon siirtäminen lähes missä tahansa muodossa.”

Palveluväyläratkaisu

Palveluväylä (Enterprise Service Bus, ESB) on datan integrointiin ja jakeluun tarkoitettu integrointialusta, jolla saadaan usean eri järjestelmän data jaettua järjestelmien välillä. Palveluväylällä hankitaan data lähdejärjestelmästä, tehdään tarvittavia muunnoksia ja lopulta siirretään data kohdejärjestelmään.

Etuna palveluväyläratkaisussa on useiden eri rajapintojen ja tiedostomuotojen ymmärtäminen sekä tiedon siirtäminen lähes missä tahansa muodossa. Vanhoissa toiminnanohjaus- sekä legacy-järjestelmissä saattaa olla myös hyvin rajoittuneet rajapinnat ja rajapintojen toteuttaminen saattaa olla kallista, joten integraatioalustalla voidaan saada muuten hankalasti siirrettävä tieto paremmin julkaistua eteenpäin tarvittaviin kohdejärjestelmiin. Palveluväylässä on lisäksi keskitetty seuranta (monitorointi) ja virheiden hallinta. Palveluväylä ymmärtää myös sanomaliikennettä ja sitä voidaan kutsua Web Services -kutsuilla, jolloin data voidaan tilata lähdejärjestelmistä aina tarvittaessa.

Palveluväyläratkaisu voidaan pystyttää nopeasti ja kustannustehokkaasti myös pilvipalveluun, jolloin ei tarvita omia palvelimia ja kustannukset muodostuvat vain toteutuman mukaisesti.

Integraatioalustan lisäksi integraatioita voidaan toteuttaa myös mikropalveluina, jossa jokainen komponentti on oma palvelunsa ja voidaan pystyttää mihin tahansa. Palveluita kutsumalla voidaan muodostaa erilaisia integraatiokokonaisuuksia.

Taitoan integraatiopalvelu kunnille

Kunta-alalla on käytössä paljon erilaisia järjestelmiä. Talous- ja henkilöstöjärjestelmien lisäksi jokaisella toimialalla on omat järjestelmänsä. Monet eri kunnat ja kaupungit käyttävät toiminnassaan samoja operatiivisia järjestelmiä, joten erityistä hyötyä palveluväylällä voidaan saavuttaa rajapintojen monistamisesta ja tehtyjen järjestelmäavausten hyödyntämisessä.

Sarastia (aiemmin Taitoa) on kuntien omistama, kunta-alan palvelutuottaja. Sarastia tarjoaa kunnille talous- ja henkilöstöhallinnan palvelujen lisäksi myös kuntaraportointia sekä järjestelmien integraatioalustan. Sarastia tekee järjestelmiin rajapinta-avaukset ja integraatiot kuntien puolesta tarjoten kunnille helpon tavan saada tarvitsemansa datan yhden toimijan kautta.

Palveluväylän avulla voidaan monistaa rajapintaratkaisuja, joten useamman saman järjestelmän integrointi helpottuu ja samalla päästään vanhasta point-to-point –tavasta tehdä integraatioita. Aiemmin jokaisen kunnan olisi pitänyt tehdä oma tilauksensa järjestelmätoimittajalle saadakseen rajapinnan toteutettua. Nyt integraatioita on satoja ja dataa liikkuu jatkuvasti järjestelmien välillä.

ATR Soft toteutti palveluväylän alkuvaiheen määrittelyjä, pystytti ympäristöt sekä tarvittavat ohjelmisto-komponentit pilvipalveluun. Lisäksi ATR Soft toteutti yli sata integraatiota eri järjestelmien tarpeisiin.

Projektipäällikkö, julkiset hankinnat