Miten meni koronavuosi – noin niin kuin henkilöstön mielestä?

Artikkelin lukuaika

4 min

Tavoitteena on luoda malli, jossa työntekijät ovat tasavertaisessa asemassa riippumatta sijainnista.

Teemme ATR Softilla kattavan henkilöstökyselyn joka kevät. Tänä vuonna kysely tehtiin maaliskuun lopussa. Takana oli kovin erilainen vuosi ja mietimme paljon henkilöstön jaksamista ja fiiliksiä.

Jo ennakkoon oli tiedossa, että poikkeuksellinen vuosi aiheutti monenlaisia muutoksia työntekijöille. Yksi kärsi siitä, että ei saanut rauhaa kotona töiden tekemiseen ja toinen kaipasi enemmän kontaktia työkavereihin. Osa taas sujahti kuin kala veteen ja nautti poistuneista työmatkoista, kodin rauhasta ja yksin töihin keskittymisestä.

Kokonaisuutena ATR on aivan loistava työpaikka

Pidämme työntekijäkyselyn tuloksia tärkeänä onnistumisen mittarina. Työntekijätyytyväisyyden lisäksi kysymykset liittyivät yleisesti työhön, isoon kuvaan ja psykologiseen turvallisuuteen. Lisäsimme kyselyyn myös kysymyksiä työn tekemisen tavoista tulevaisuudessa. Kuinka paljon työskentelyä halutaan painottaa etätyöhön ja mikä on toimiston rooli tulevaisuudessa?

Kyselyn vastausprosentti oli huimat 94 %, eli lähes kaikki olivat vastanneet kyselyyn. Kyselyn tulokset yllättivät meidät täysin positiivisuudellaan. Vaikka olisi voinut olettaa vallitsevan tilanteen vaikuttaneen hyvinkin negatiivisesti yleiseen hyvinvointiin, tämä ei näkynyt kokonaistuloksessa.

Henkilöstöstä 98.3 % vastasi ”Täysin tai osittain samaa mieltä” kysymykseen ”Kokonaisuudessaan tämä on todella hyvä työpaikka”. Tämä on koko ATR:n historian toiseksi paras tulos, joten olemmekin todella ylpeitä tästä kokonaisarviosta ja vieläpä tällaisen vuoden jälkeen.

Tämä on koko ATR:n historian toiseksi paras tulos, joten olemmekin todella ylpeitä tästä kokonaisarviosta ja vieläpä tällaisen vuoden jälkeen.

 

Kehitettävääkin löytyy

Isossa kuvassa henkilöstötyytyväisyys oli erinomainen, mutta toki meilläkin riittää kehitettävää ja parannettavaa. Vastauksista nousi esille muun muassa asia, jonka kanssa moni konsulttityyppinen yritys varmasti kamppailee: Miten saamme luotua yhteisöllisyyttä ja jaettua ATR-tunnelmaa ja yhteenkuuluvuutta kaikille työntekijöille?

Työnkuva vaihtelee hyvin paljon eri työntekijöiden kesken. Osa voi työskennellä 100 % asiakasprojektissa niin tiiviisti, että he jo puolittain tuntevat kuuluvansa asiakkaan organisaatioon, kun taas toiset työskentelevät kertaluonteisimmissa projekteissa, joiden aikana tulee pidettyä tiiviisti yhteyttä muihin ATR Softereihin. Meillä on lisäksi noin 10 hengen tuotekehitystiimi, joka kehittää CUSTOMTOOLS-ohjelmistoa tunnetun SOLIDWORKS suunnitteluohjelmiston päälle.

Heterogeeniset ryhmät ja tiimit luovat helposti siiloja, joiden yli spontaanimpi tuen tai asiantuntijuuden kohtaaminen ei tapahdu aina helposti. Eikä varsinkaan korona-aikainen etätyöskentely ole tätä asiaa helpottanut. Vaikka ATR ei vielä aivan valtavan kokoinen yritys olekaan, niin henkilöitä on jo sen verran, että kynnys avuntarpeen julistamiseen julkisesti Teamsissa alkaa kasvaa.

Vaikka etätöiden suhteen olimmekin jo oikeastaan vanhoja konkareita, niin palaverit typistyvät helposti tiiviiksi asian sanomiseksi, jolloin vapaata keskustelua ei synny helposti. Erityisesti palaverin jälkikeskustelut jäivät uupumaan; ”Mitä tämä asia nyt oikeasti tarkoittaa minulle?” Tällaisillekin keskusteluille olemme nyt yrittäneet tarkoituksella luoda tilaa.

Hybridimalli hakee muotoaan 

Miltä sitten tulevaisuus näyttää? Kun kysyimme, kuinka moni haluaa työskennellä vähintään puolet ajastaan etänä tulevaisuudessa, luvut kohosivat yli 83 %:iin. Näin ollen, tulevaisuudessa pääasiassa toimistolla työskenteleviä on vain murto-osa vanhaan normaaliin verrattuna. Tämä tulee väistämättä muuttamaan työtapoja ja toimitilojen käyttöä.

Kun kysyimme, kuinka moni haluaa työskennellä vähintään puolet ajastaan etänä tulevaisuudessa, luvut kohosivat yli 83 %:iin.

Todennäköisesti toimistolle tullaankin enemmän tekemään työtä toisten kanssa, esimerkiksi tapaamaan työkavereita tai asiakkaita, kuin tekemään työtä, jonka voi helposti tehdä myös kotona. Olemme päättäneet katsoa, mitä tarvitsemme, emmekä lähde liian aikaisin tekemään suuria muutoksia toimitiloihin, vaan kokeilujen avulla annamme uuden hybridimallisen työtavan hakea muotoaan ja löytää tarpeet muutoksille, ennen kuin lähdemme niitä isosti tekemään. Tavoitteena on luoda malli, jossa työntekijät ovat tasavertaisessa asemassa riippumatta sijainnista.

Kehitysjohtaja