ATR Soft uuden työntekijän silmin

Artikkelin lukuaika

5 min

ATR Softilla on mielestäni vahva vapauden ja vastuun kulttuuri. Työntekijät saavat toimia itsenäisesti ja samaan aikaan he kantavat vastuun valinnoistaan. En muista nähneeni tai kuulleeni missään peräänkuulutettavan yrittäjämäistä asennetta, mutta silti näen sellaista kollegoissani eri tilanteissa.

Tulin ATR Softille töihin vuoden alussa, mutta ensimmäinen kosketus ATR Softin kulttuuriin tapahtui jo noin puoli vuotta aiemmin, kun työhaastatteluprosessi alkoi. Itse asiassa juuri tuon vaiheen kuvaaminen on hedelmällistä, koska silloin mielikuva organisaatiosta perustui ennen kaikkea atr-softereiden viestintään sekä yrityksen kotisivujen sisältöön. Lisäksi kuvauksen myötä voidaan vertailla mielikuvaa, joka on syntynyt atr-softerina kuluneen vuoden aikana.

Rekrytointivaiheessa kävin kolmessa haastattelussa. Erityisesti minulle on haastatteluista jäänyt mieleen joustava suhtautuminen asiaan kuin asiaan. Poikkeuksellista tämä oli mielestäni siksi, että esimerkiksi avoimia paikkoja oli yksi, mutta ATR Softin näkemyksen mukaan soveltuvien hakijoiden sattuessa kohdalle olisi voitu palkata kaksikin uutta työntekijää tai vaihtoehtoisesti sopimattomista hakijoista johtuen jättää kokonaan rekrytointi tekemättä. Kulttuuri ohjasi vahvasti päätöksentekoa ja koin, että yhtenäisyyttä ja yhteenkuuluvuutta pidettiin arvossa. Toinen haastatteluista mieleen jäänyt asia on jalat maassa -asenne. Muistan toimitusjohtajan sananmukaisesti kertoneen, että ”ATR Softilla paukutellaan henkseleitä vasta sitten, kun siihen on aihetta”.

ATR Softin arvot määriteltiin reilu kymmenen vuotta sitten ja tiivistettiin noin seitsemän vuotta sitten seuraaviin 3-5 arvoon: yhdessä tekeminen, jämäkkä joustavuus sekä avoin ja reilu liiketoiminta.

Kun tulin ensimmäisenä aamuna toimistolle aloittamaan työuraani atr-softerina, organisaation kulttuuri alkoi saman tien lunastaa odotuksia. HR:n lisäksi minut toivotti tervetulleeksi valkotaululle kirjoitettu lämmin tervehdys. Työpöydällä odotti valmiiksi asennettu tietokone kaikkine lisätarvikkeineen, kun yleensä työpaikassa kuin työpaikassa ensimmäiset päivät kuluvat hukkaan käyttäjätunnuksia ja salasanoja odotellessa. Koneen vierestä löytyi työntekijän opas ja perehdytys alkoi saman tien. Yhteenkuuluvuus tuntui vieläkin voimakkaammalta, mitä olin haastatteluiden perusteella osannut odottaa. Onnistunut alku varmistettiin tihennetyillä keskusteluilla HR:n kanssa. Koin dialogivaiheen erittäin hyvänä, sillä sen avulla odotuksia ja kokemuksia peilattiin, ja myös organisaatio selkeästi halusi oppia tilanteesta.

ATR Softilla on mielestäni vahva vapauden ja vastuun kulttuuri. Työntekijät saavat toimia itsenäisesti ja samaan aikaan he kantavat vastuun valinnoistaan. Näin optimitilanteessa ammattilaisorganisaatiossa tulisikin toimia, mutta harvassa yrityksessä luottamus on riittävällä tasolla. En muista nähneeni tai kuulleeni missään peräänkuulutettavan yrittäjämäistä asennetta, mutta silti näen sellaista kollegoissani eri tilanteissa. Maalaisjärjen käyttö on lähtökohta, valinnoissa huomioidaan kohtuullisuus ja organisaation etu. ATR Softilla ei ole hattaraa ja skumppaa viikoittain eikä omaa ATR-olutta lainkaan, mutta sisältöä sitäkin enemmän. Kaikkea tarvittavaa on riittävästi ja työntekijöitä huomioidaan. Esimerkkinä tästä voidaan mainita sisäiset tapahtumat, joita ATR Softilla järjestetään kuukausittain. Tapahtumat suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä tuumin, mikä luo niistä kotikutoisia, mutta järjestelyjä touhutessa huomaa saavansa harvinaista läsnäoloa, jota ei kaikissa työpaikoissa ole tässä määrin.

Ylipäätään ATR Softilla läsnäololla on iso merkitys. Toimistosuunnittelussa halutaan panostaa siihen, että kohtaamisia tulisi mahdollisimman paljon ja että ihmiset olisivat yhteydessä toistensa kanssa. Päivittäin lounasaikaan kaikkia toimistolla työskenteleviä kysytään mukaan yhteiselle lounaalle. Myös asiakastyössä ATR Softilla ollaan valmiita näkemään vaivaa kasvokkain tapahtuvien tapaamisten järjestämiseen ja matkustamaan asiakkaan tai prospektin luo. Onlinepalaverikulttuurin murroksen jälkeen tällainen suhtautuminen on mielestäni hyvällä tavalla poikkeuksellista IT-maailmassa. Eikä tämä rajoitu vain tiettyihin henkilöihin, vaan toimitusjohtajaa ja kehittäjiä myöten olemme valmiita muokkaamaan omia aikataulujamme asiakkaiden ja prospektien ehdotusten mukaisiksi.

Asiakaslähtöisyydelle vahvasti sukua on itsensä likoon laittaminen, jota tuntuu löytyvän atr-softereiden DNA:sta. Esimerkiksi alkusyksystä ATR Softilla päätettiin järjestää ATR Cooper -tapahtuma, johon kutsuttiin niin asiakkaita kuin atr-softereita. Tällaiset itsensä ylittämistä ja haastamista vaativat tapahtumat kertovat yrityksen kulttuurista, jossa uskalletaan luottaa omaan harkintaan ja näkemykseen elämästä. Ja Cooperistakin muuten selvittiin. Jossain määrin ATR Softin kulttuuri näyttäytyy siis todella selkeänä ja yksiselitteisenä esimerkiksi arvoihin viitaten, mutta jossain määrin kulttuurityö on myös kesken ennen kaikkea dokumentoinnin osalta. Sinänsä tämä on täysin ymmärrettävää, kun huomioi yrityksen koon ja resurssit. Kulttuurityötä tehdään kuitenkin muun työn ohessa koko ajan. Esimerkiksi yrityksen missiota on työstetty kuluneen syksyn aikana. Ja toisaalta on etuoikeus päästä mukaan määrittelemään kulttuuria – usein isommissa organisaatioissa nämä tulevat annettuina.

Mika Reinilä, yksi ATR Softin perustajista, lausui pari vuotta sitten kesäjuhlissa seuraavasti: ”Silloin 22 vuotta sitten, kun perustimme tämän yrityksen, meillä oli ajatus saada aikaan paikka, missä olisi mukava tehdä töitä koko työura. Halusimme tehdä kiinnostavia asioita, mukavien ja osaavien ihmisten kanssa.”

Tämä luonnehdinta on mielestäni edelleen ajankohtainen ja nuo perustajien sydämenlyönnit tuntuvat yhä kulkevan mukana päivittäisessä työssä ATR Softilla.

Myyntipäällikkö