Sovellushallintapalvelu vapauttaa työaikaa kehitystyöhön

Meyer Turku

”ATR Softin AMS-palvelun myötä olemme voineet luottaa siihen, että järjestelmämme ovat hyvässä hallinnassa ja vasteaika häiriö-/ongelmatilanteissa on ollut aina ensiluokkaista.”

Hanna Vahtera, Service Manager, Collaboration & HR Solutions, Meyer Turku Oy

Tarve

Meyer Turun IT-osastolla oli tarve löytää kumppani pitämään huolta liiketoimintasovellusten tukeen liittyvistä asioista. Tarpeen taustalla oli ajatus vapauttaa omien työntekijöiden työaikaa liiketoimintaa ja tehokkuutta kehittäviin toimiin.

Resursoinnin lisäksi tavoitteena oli rakentaa palvelumalli, jossa tiedonhallinta on sovittu, tarvittava osaaminen hallittu toimittajan puolelta ja palvelutason mukainen vasteaika voidaan viestiä liiketoimintayksiköille.

Ratkaisu

Tarpeen ympärille rakennettiin IT-palveluiden hallintamalli perustuen ITIL:n prosessimalleihin sekä ottaen Meyer Turun sovelluskohtaiset ominaisuudet huomioon. Näiden lähtökohtien avulla suunniteltiin skaalautuva sovellushallintapalvelu, jonka myötä toimimme yhteistyössä Meyer Turun kanssa ja hallinnoimme liiketoimintasovellusten tuki- ja elinkaaripalveluita.

Ratkaisumallin osaksi valittiin häiriöiden hallinta, valvontapalvelut, tukipyyntöjen suorittaminen sekä sovelluskohtaisesti valittava elinkaaren hallintapalvelu. Elinkaarenhallintaan kuuluu olennaisena osana kehityspalvelut, sovellusasennukset sekä rutiininomaiset tietoturvapäivityspalvelut.

Sovellushallintapalvelun perusajatuksiin kuuluva skaalautuvuus sallii liiketoimintasovellusten ja -ratkaisujen siirtämisen palvelun piiriin tai pois sieltä hyvin joustavasti.

Raportointi rakennettiin tukemaan päätöksentekoa ja näkyvyyttä liiketoimintasovellusten saatavuuteen sekä tukitarpeisiin.

Kokonaisuudessaan sovellushallintapalvelumalli mahdollistaa Meyer Turulle sovellusten toimittamisen liiketoimintayksiköille hallitulla, skaalautuvalla sekä parhaisiin käytäntöihin pohjautuvalla toimintatavalla.

Teknologiat

IT Service Management, IT Service Delivery, ITIL, Jira Service Management, Confluence, ServiceNow, Oracle DB, MS SQL

Confluence

IT Service Delivery

IT Service Management

ITIL

Jira Service Management

MS SQL

Oracle DB

ServiceNow