Digitalisointi laajentaa kuntalaisten palveluja

Turku Vähätori - picture taken by Jemina Sormunen
Turun kaupunki

“On ollut mahtavaa päästä seuraamaan läheltä kaupungin palvelujen kehittymistä ja integraatioiden merkitystä tiedon hyödyntämisessä ja saatavuudessa. Vuosien aikana ATR Softilla on ollut monia kehitysprojekteja Turun kaupungin kanssa, joista jokainen on ollut mielenkiintoinen ja erilainen.“

Patrick Storberg, Project Manager, ATR Soft Oy

Tarve

Turun kaupungin palveluja muutetaan nopealla tahdilla sähköisiksi. Digitalisoimisen myötä palvelujen käyttäminen on nopeampaa ja ne ovat saatavilla myös virastoajan ulkopuolella. Kun palvelut muuttuvat sähköisiksi, tarvitaan vähemmän manuaalista työtä ja käytettävän tiedon määrä ja laatu helpottavat uusien palvelujen kehittämistä.

Turun kaupunki tarvitsi tapoja tallentaa erilaisia tietoja eri järjestelmien käyttöön sekä rajapintoja niiden integraatioita varten. Tietoa pitää tallentaa tietokantoihin ja tarvitaan mikropalveluja, jotka toimittavat tarvittavat tiedot niitä tarvitseville järjestelmille ja palveluille.

Ratkaisu

Palveluja ja lähdejärjestelmiä varten tarvitaan tapa hallita niin sanottua masterdataa (esimerkiksi henkilöitä ja yrityksiä), eri järjestelmien statustietoja, aikaleimoja ja toimijatietoja, joihin palvelu kohdistuu, sekä tietoa, kuka palvelun tuotti.

Lisäksi tarvitaan tehokasta järjestelmien integraatiota, jotta palveluissa tarvittavat tiedot ja mahdolliset muutokset saadaan nopeasti tallennettua muiden järjestelmien käyttöön.

Palveluväylä on joukko palvelimia, joissa ajetaan erilaisia mikropalveluja ja integraatioita. Mikropalvelut ovat yksittäisiä toimintoja suorittavia ohjelmistoja, joita ketjutetaan tarvittaessa. Voidaan esimerkiksi poimia tietoja tiedostoista, lisätä uutta tietoa rikastaen saatua dataa sekä tallentaa ja muuttaa statuksia muiden järjestelmien käyttöön.

ATR Soft on ollut vuosia tukemassa Turun kaupunkia erilaisten integraatioiden ja palvelujen kehittämisessä sekä mastertiedon hallinnassa.

Teknologiat

Microsoft MDS (Master Data Services), mikropalvelut, Java, integraatiot, rajapinnat

Java

Microsoft MDS (Master Data Services)

mikropalvelut