Avustusten hakemusjärjestelmä mukautuu kaupungin tarpeisiin

Turun kaupunki

“Työskentely kaupungin projekteissa on mielekästä, sillä vuorovaikutus kaupungin palvelupäälliköiden sekä avainkäyttäjien kanssa on mutkatonta.”

 

Tarve

Kulta2-sovellus toteutettiin alunperin vastaamaan yhdistysten ja yksityishenkilöiden avustushakemustarpeisiin. Oli tarve asiakasportaalille, jonka kautta avustushakemukset tehdään, sekä käsittelijäpuolelle, jonka kautta ko. hakemukset käsitellään ja lähetetään kaupungin ERP-järjestelmään maksuun.

Ratkaisu

ATR Soft toteutti piensovelluskokonaisuuden, jonka ytimenä Kulta2 toimii. Järjestelmä koostuu avoimesta, asiakkaan käyttämästä puolesta, jonne autentikoidutaan vahvaa Suomi.fi- tunnistautumista käyttäen ja jonka kautta yhdistykset, yritykset, sekä yksityishenkilöt lähettävät hakemuksensa Turun kaupungin käsittelijöille. Käsittelijäpuolella kaupungin käsittelijät joko hyväksyvät tai hylkäävät lähetetyt avustushakemukset. Käsittelijäpuoli sisältää useita toimintoja, kuten lomakehallinnan, ilmoitustenhallinnan, viestienhallinnan sekä organisaationhallinnan.

Palvelulla voidaan tukea lähes mitä tahansa avustus- tai lupa-asioiden hoitoa dynaamisin lomakkein ja julkaistut lomakkeet ovat voimassa niille asetetun ajan. Kulta2 tukee erilaisten lomakepohjien luontia lomake-editorilla, joka koostuu erikseen luotavista elementeistä. Näitä elementtejä on useita eri tyyppisiä ja niille voidaan asettaa validaattoreita. Hyväksytty hakemus voidaan laittaa maksatukseen kaupungin ERP-järjestelmään joko erämaksatuksella tai kertamaksuna ATR Softin erikseen kehittämällä Maksatus-sovelluksella. Sovelluksen muut liittymät on toteutettu Turun kaupungin palveluväylää vasten.

Sovellus hoitaa kaiken dynaamisista lomakepohjista lomakkeen käsittelyyn, lukuun ottamatta erillistä iFrame-osaa, joka ohjaa hakijan oikealle Kulta2-lomakkeelle. Myös DW-siirto on ATR Softin kehittämä, ja tämä sovellus hoitaa raportointiin liittyviä toimintoja kaupungin käyttöön.

Sovelluksen toimintoja on kehitetty vuosien aikana ja sen teknologiat on päivitetty viimeksi vuodenvaihteessa 2020/2021. Kulta2 pyörii nykyisin Tomcatin päällä ja se on Adopt Open Java-pohjainen sovellus. Tietokantana toimii Oracle. Teknologioista on ajantasaiset versiot käytössä ja sovellus on päivitetty “pellin alta” kuntoon. Saavutettavuuden, käytettävyyden sekä tietoturvan auditoinnit suoritettiin vuoden 2021 alkupuoliskon aikana.

Teknologiat

Tomcat, Apache, F5, Oracle, Java, Javascript (jqGrid, jQuery, jQuery-UI), HTML (Freemarker)

Apache

F5

HTML (Freemarker)

Java

Javascript (jqGrid

jQUERY

jQuery-UI)

Oracle

Tomcat