Liiketoiminnallinen menestys perustuu luottamukseen, ammattitaitoon ja avoimuuteen.

C

Me palvelemme

Ydinosaamistamme on suurille ja keskisuurille eri toimialojen yrityksille sekä julkisille organisaatioille kehitettävät liiketoimintaa tukevat ja edistävät ohjelmistot. Myös toiset ohjelmistotalot hyödyntävät ohjelmistokehitysosaamistamme.

Ohjelmistokehitys

Olemme ohjelmistoteknologioiden suhteen riippumattomia – valitsemme aina kullekin asiakkaalle ja hankkeelle parhaiten sopivan teknologian. Hankkeet toteutamme tuntipohjaisesti tai kiinteähintaisina projekteina.

Reilun kahdenkymmenen vuoden aikana olemme toteuttaneet asiakkaillemme yli 750 ohjelmistokehitysprojektia. Asiakkaille tehtävän kehitystyön lisäksi kehitämme myös omia ohjelmistotuotteitamme.

Ohjelmistokehitysosaaminen on kaikkien palvelujemme perusta ja sen avulla varmistamme onnistuneet ohjelmistohankkeet.

Ohjelmisto- projektinhallinta

Määrittely, suunnittelu ja testaus
Ohjelmointi
Integraatio
Raportointi ja BI
Pilvipalvelut

Ohjelmistoprojektinhallinta

Toteutamme asiakkaillemme vuosittain 50-100 ohjelmistokehitysprojektia. Jokainen projekti on uniikki ja vaatii onnistuakseen oikeanlaista hallintaa.

Lähtökohtaisesti toteutamme projektit aina asiakkaan määrittelemällä projektimallilla. Hyödynnämme mielellämme ATR:n omaa projektiraamia, johon olemme keränneet parhaat käytännöt eri projektimalleista.

Omien projektiemme hallinnan lisäksi tuotamme projektienhallintaa palveluna asiakkaillemme. Tyypillisesti kyseessä on laaja ja vaativa projekti, jonka hoitamiseen tarvitaan pitkä kokemus ja aktiivinen ote projektin onnistumiseksi.

Määrittely, suunnittelu ja testaus

Projektien vaatimukset sekä tarpeet kannattaa määritellä, ja toteutustavat suunnitella ennen projektien toteutusvaihetta tai hankintaa. Autamme asiakkaitamme tässä työssä mm. kuvaamalla prosesseja ja käyttötapauksia, keräämällä vaatimuksia sekä mallintamalla nykytilan ja tavoitetilan.

Tuemme myös työvaiheiden ja -määrien arvioinneissa sekä teknisissä määrittelyissä tarpeen mukaan. Tätä kaikkea tietoa on oleellista hyödyntää myös projektin testausvaiheessa. Meille on tärkeää, että samat laatuasiantuntijamme tekevät nämä kaikki vaiheet, jolloin dokumentoidun tiedon lisäksi kertynyt hiljainen tieto on parhaassa mahdollisessa käytössä.

Ohjelmointi

Meistä suurin osa, noin 80 prosenttia henkilöstöstä, on koodareita, mukaan lukien ATR Softin omistajat, hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja. Ohjelmointikykymme on siis korkea.

Kuhunkin hankkeeseen valitaan asiakkaan kannalta parhaat ohjelmointivälineet ja -teknologiat. Suurimmat hankkeemme ovat sisältäneet miljoonia rivejä ohjelmistokoodia. Pienimmät asiakasratkaisut ovat olleet muutaman rivin täsmäratkaisuja.

Parhaat ohjelmointikokemukset kuitenkin saavutetaan pitkäaikaisissa asiakassuhteissa, joissa ohjelmointitaitojen lisäksi ratkaisee kyky ymmärtää asiakastarpeita ja tuottaa ratkaisuja, joita asiakas tarvitsee, vaikkei aina osaisi pyytääkään.

Integraatio

Integraatiossa dataa siirretään automaattisesti järjestelmästä toiseen ilman, että ihminen on tekemässä tätä työtä. Siirto voi tapahtua joko aikaperusteisesti tai jonkin tapahtuman käynnistämänä. Automaattisella tiedonsiirrolla säästetään aikaa ja minimoidaan virheitä, kun tietoa on mahdollista hyödyntää useassa järjestelmässä samanaikaisesti.

Lähes jokaisessa ATR Softin ohjelmistoprojektissa toteutetaan integraatioita. Integraatiot toteutetaan joko suoraan järjestelmästä toiseen (point-to-point), tai keskitetyn integraatioalustan (ESB, EAI) kautta. Molemmissa tapauksissa hyödynnetään yleensä joko SOA (Service Oriented Architecture) tai MSA (Microservices Architecture) malleja.

Teemme myös usealle asiakasyritykselle integraatioiden kokonaishallintaa palveluna: integraatioiden kehittämistä, ylläpitoa ja tukea.

Raportointi ja BI

Yritykset tarvitsevat ajantasaista liiketoimintatietoa johtaakseen toimintaansa ja kehittyäkseen markkinoilla. Tarjoamme palveluita kokonaisvaltaisesti suunnittelun, tietomallinnuksen, integrointien, tiedon tallentamisen ja –varastoinnin, sekä raportoinnin ja analysoinnin osalta.

Tuemme asiakasta alkuvaiheen määrittelyistä aina integraatioiden, tietokantojen tai raporttien toteuttamiseen asti. Meillä on vuosien kokemus erilaisista tietovarastointi- ja raportointiympäristöistä.

Olemme mm. Microsoftin partneri, joten meillä on kattava osaaminen ja tuki Microsoft SQL Server –tietokantoihin sekä Microsoftin BI-tuotteisiin.

Pilvipalvelut

Useat ohjelmistoratkaisut toteutetaan nykyisin hyödyntäen pilvipalvelualustoja kuten Microsoftin Azure tai Amazonin AWS. Pilvialustat mahdollistavat globaalisti skaalautuvien ohjelmistojen kehittämisen ilman isoa alkupanostusta palvelinlaitteistoihin.

Pilvipalveluiden avulla yritys voi tehostaa nykyistä liiketoimintaansa, ja laajentaa palvelutarjontaansa tarjoamalla kehitettyjä pilvipalveluja omille asiakkailleen. Pilvialustojen etuna on myös niiden helppo skaalattavuus laskentatehon tarpeen kasvaessa.

Olemme kehittäneet yrityksille pilvialustoille mm. laajoja integraatioratkaisuja, rajapintoja asiakasyritysten käyttöön, IoT-laitteiden tuottaman informaation visualisointeja pilvipalveluna, DevOps-tuotekehitysmallin ja globaaliin tiedonkäsittelyyn ratkaisuja.

ATR Soft on ohjelmistokehitystalo, joka tuottaa softaa tukemaan yritysten liiketoimintaa. Päätoimipisteemme sijaitsee Turussa ja toimimme myös Tampereella. Tuotteidemme jälleenmyyjiä löytyy Euroopasta, Pohjois-Amerikasta, Aasiasta ja Australiasta.

Seuraa meitä

© ATR Soft Oy : Joukahaisenkatu 1 : 20520 Turku : Finland : +358 20 712 9620 : atrsoft@atrsoft.com : atrsoft.com