IoT – datan uusi arvo

IoT – datan uusi arvo

IoT (internet of things) tarkoittaa verkkoa, joka koostuu internetiin liitetyistä älykkäistä koneista ja laitteista, jotka tuottavat dataa.  Kyky analysoida ja visualisoida dataa on ratkaisevaa liiketoiminnan kehittämiseksi ja kilpailukyvyn varmistamiseksi!

IoT:tä kutsutaan myös neljänneksi teolliseksi vallankumoukseksi, johon on johtanut liiketoiminnan kiihtyvä muutosvauhti, teknologioiden voimakas kehittyminen ja antureiden hintojen lasku. IoT:n hyödyntämisen mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvuun on valtavasti, ne pitää vain löytää ja soveltaa yrityksen omaan toimintaan.

IoT:n ja esimerkiksi perinteisen teollisuusautomaation ratkaiseva ero on suhde dataan. Teollisuusautomaatiossa seurataan yksittäisiä laitteita, mutta IoT:n avulla voidaan seurata laiteryhmiä sekä analysoida niiden tuottamaa dataa. Data tallennetaan tyypillisesti pilveen, analysoidaan ja visualisoidaan. Lopputuloksena pystytään entistä parempaan päätöksentekoon. Teollisuusautomaatiossa datalla on lähinnä mekaaninen arvo. IoT:ssa dataa voidaan kerätä myös täysin uusista kohteista, mikä tuo mahdollisuuksia uusiin liiketoiminnallisiin innovaatioihin.