Miten palvelet asiakastasi huomenna?

Digitaalinen murros muuttaa nopeasti liiketoimintaa ja mahdollistaa samalla uudenlaisia tapoja luoda arvoa. Digitaalisuus itsessään ei ole arvo. Arvoa syntyy liiketoimintaa kehittämällä, kuten digitaalisten kanavien, paremman asiakasymmärryksen, prosessien digitalisoinnin ja virtaviivaistamisen kautta sekä luomalla uusia palvelu- ja liiketoimintamalleja. Digitalisaatio mahdollistaa uusia tapoja luoda, visualisoida, vertailla, valita, ostaa, toimittaa ja olla vuorovaikutuksessa.

Fyysinen ja digitaalinen maailma jatkavat yhdistymistään. Huomisen maailmassa vuorovaikutus on saumatonta – joustavat palvelut tulevat olemaan saatavilla 24/7 mobiilin ja puettavan teknologian kautta. Elämä rikastuu ja työn tuottavuus paranee erilaisten lisättyyn- ja virtuaalitodellisuuteen pohjautuvien ratkaisujen kautta.

Merkittävä osa tulevaisuuden palveluiden rakentamiseen tarvittavasta teknologiasta on jo olemassa

Merkittävä osa tulevaisuuden palveluiden rakentamiseen tarvittavasta teknologiasta on jo olemassa tai kehittymässä nopeasti. Tulevaisuuden turvalliset ja käyttäjäystävälliset palvelut rakentuvat digialustoille, joiden taustalla on monenlaista teknologiaa, kuten lisättyä todellisuutta, pilvipalveluita, Internet of things -ratkaisuja, lohkoketjuja ja data-analytiikkaa. Tulevaisuuden ratkaisussa keskeisellä sijalla on myös automaatio, robotiikka ja koneoppiminen.

Arvo syntyy innovaatiosta ja yhdessä tekemisestä

Jokainen yritys pyrkii hyötymään digitaalisaatiosta. Siinä missä toisten strategiana on pyrkiä hyödyntämään teknologiaa etupiirissä, toiset seuraavat markkinoita aktiivisesti ja hyödyntävät mahdollisuuksia tilaisuuden tullen.

Digistrategiasta riippumatta keskeisellä sijalla hyötyjen saavuttamisessa on innovaatio. Onnistunut innovaatio pohjautuu yhdessä luomiselle (co-creation) sekä eri toimijoiden väliselle yhteistyölle. Käytännössä digitaalisia innovaatioratkaisuja voidaan löytää yrityksen omien prosessien ymmärtämisen kautta, käyttäjien tarpeita ja toiveita kuvaamalla sekä havainoimalla loppukäyttäjien tarpeita. Kerrytetyn ymmärryksen avulla voidaan yhdessä kehittää ratkaisuja, jotka hyödyntävät liiketoimintaa sekä luovat parempia palveluita asiakkaan loppukäyttäjille.

ATR Softin tavoitteena on olla asiakkaidensa luotettava teknologiakumppani. ATR Soft on tukenut asiakkaidensa digistrategioiden toteutumista perustamisestaan lähtien. Avoimuus ja pyrkimys win-win-tilanteisiin on keskeinen osa yrityksen kulttuuria.

Loppukäyttäjän ymmärtäminen ja koko tiimin kerääminen yhteen on keskeistä parhaiden ratkaisujen löytämiseksi

Arvo syntyy älykkäistä tuotteista ja palveluista, tiedon kaupallistamisesta ja resurssien paremmasta hyödyntämisestä. Palvelun tai tuotteen loppukäyttäjän ymmärtäminen on keskeistä parhaiden ratkaisujen löytämiselle. Yhteistyö ja yhteisluominen (co-creation) ovat avain onnistumiseen.

Me osaamme toteuttaa huomisen palvelut jo tänään.

users