Liiketoiminnallinen menestys perustuu luottamukseen, ammattitaitoon ja avoimuuteen. ATR Softissa tähtäämme aina win-win-tilanteeseen. Me voitamme yhdessä.

Teollisuus

Teollisuus

Säilyttääkseen tehokkuutensa ja kilpailukykynsä teollisuusyritykset vaativat käyttöönsä ajantasaiset toiminta- ja taustajärjestelmät. Niihin kuuluvat mm. suunnittelu- ja MES-järjestelmät, CAD- ja PDM-ohjelmistot, tuotekonfiguraattorit, ERP-systeemit, myyntijärjestelmät ja IOT-ratkaisut. Päätöksen tueksi yritykset tarvitsevat lisäksi tietovarastoja, analytiikka- ja raportointiratkaisuja sekä liiketoimintatiedon hallintaohjelmia.

ATR Softilla on vankka kokemus mm. telakka- ja elektroniikkateollisuuden sekä konepajojen ohjelmistoratkaisuista, digitaalisista palveluista sekä järjestelmien välisistä integraatioista. Myös rakennus- ja paperiteollisuuden yritykset sekä tuotesuunnitteluyritykset käyttävät palvelujamme.

Yhteiskunta

Yhteiskunta

Informaation määrän lisääntyessä ydintiedon tehokas hallinta eli relevantin tiedon löytäminen, varastointi ja jakelu muuttuu keskeiseksi yhteiskunnan toiminnalle. Ohjelmistointegrointi on monesti keskeinen osa kuntien ja julkisyhteisöjen manuaalisten prosessien digitalisointia ja sähköisen asioinnin lisäämistä.

Teknologinen kehitys ja digitalisaatio yhdessä asettavat uusia vaatimuksia myös työeläkejärjestelmille ja työeläkevakuutustoiminnalle, mutta mahdollistavat samalla entistä kehittyneemmät palvelut asiakkaille.

ATR Softin asiakaskuntaan kuuluu kuntia, kuntien talousjärjestelmistä huolehtivia yrityksiä sekä julkisomisteisia sote-ratkaisutoimittajia. Meillä on kokemusta myös eläkejärjestelmäratkaisuista.


Talous

Talous

Data-analytiikan menetelmien kehittyminen tuo yrityksille ajantasaista tietoa liiketoiminnasta. Liiketoimintatiedon hallintaohjelmien avulla suuretkin datamassat saadaan raportein havainnollistettua päätöksenteon tueksi. Samalla talousasioihin liittyvät manuaaliset työtehtävät vähenevät, kun prosesseja automatisoidaan mm. ohjelmistorobotiikan ja järjestelmien integroinnin avulla.

ATR Soft on tehnyt suurille ja pienille yrityksille taloudenseurantajärjestelmiä ja talousjärjestelmien välisiä integraatioita. Olemme myös jatkokehittäneet yritysten toiminnanohjausjärjestelmiä ja rakentaneet niihin asiakkaan kaipaamia lisäominaisuuksia.

Ohjelmistokehitys ja -tuotteet

Ohjelmistokehitys ja -tuotteet

Ydinosaamistamme on suurille ja pienille eri toimialojen yrityksille ja julkisille organisaatioille tehtävät liiketoimintaa tukevat ja edistävät ohjelmistot. Myös toiset ohjelmistotalot hyödyntävät osaamistamme.

Olemme ohjelmistoteknologioiden suhteen riippumattomia – valitsemme kullekin asiakkaalle tai hankkeelle aina parhaiten sopivan teknologian. Ohjelmistokehityksen hankkeet toteutamme tuntipohjaisesti tai kiinteähintaisina projekteina.

Asiakkaille tehtävän kehitystyön lisäksi tarjoamme myös omia ohjelmistotuotteitamme.

IoT ja teollinen internet

IoT ja teollinen internet

IoT (internet of things) eli teollinen internet tarkoittaa koneita ja laitteita, joiden tuottama data saadaan internetin välityksellä hyödynnettäväksi toiminnan tehostamiseen tai uusien palvelujen tuottamiseen. Yhteys internetiin mahdollistaa useista lähteistä tulevan tiedon keskittämisen sekä pilvipalveluiden hyödyntämisen tiedon analysoinnissa.

ATR Soft on luotettava kumppani IoT-ratkaisuiden suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa. Hallitsemme datan prosessoinnin ja analytiikan, järjestelmien väliset integraatiot ja pilviratkaisut.

Lue sivuiltamme lisää perustietoa IoT:stä.

 

Pilvipalvelut

Pilvipalvelut

Useat ohjelmistoratkaisut toteutetaan nykyisin hyödyntäen pilvipalvelualustoja (esim. Microsoftin Azure tai Amazonin AWS). Pilvipalvelut mahdollistavat keskitetysti datan visualisoinnin, paikkatietojen jakamisen, ennakoivan tiedon laskennan sekä IoT-palvelut. Pilvipalveluiden avulla yritys voi kehittää nykyistä liiketoimintaansa tehostamalla prosessejaan ja laajentamalla palvelutarjontaansa. Pilvipalveluiden etuna on myös niiden helppo skaalattavuus laskentatehon tarpeen kasvaessa.

Olemme tuottaneet pilvipalveluna asiakkaillemme mm. laajoja integraatioratkaisuja sekä IoT-laitteiden tuottaman informaation visualisointeja.

Integraatiot

Integraatiot

Integraatiossa dataa siirretään automaattisesti järjestelmästä toiseen. Siirto voi tapahtua joko aikaperusteisesti tai jonkin tapahtuman käynnistämänä. Automaattisella tiedonsiirrolla säästetään aikaa ja minimoidaan virheitä, kun tietoa on mahdollista hyödyntää useassa järjestelmässä samanaikaisesti.

Lähes jokaisessa ATR Softin ohjelmistoprojektissa tehdään integraatioita. Integraatiot toteutetaan joko suoraan järjestelmästä toiseen (point-to-point), tai keskitetyn integraatioalustan (ESB, EAI) kautta. Palveluihimme kuuluu myös yritysten integraatioiden kokonaishallinta: niiden kehittäminen, ylläpito ja tuki.

Lue täältä, kuinka integraatio tehdään hyvin.

Mobiili ja web

Mobiili ja web

Teemme yrityksille ohjelmistoja sekä web- että mobiilikäyttöön. Kun ohjelmisto suunnitellaan päätelaitteesta riippumattomaksi, toimii se sujuvasti riippumatta siitä, käytetäänkö tietokonetta vai mobiililaitetta. Päätelaiteriippumaton käyttöliittymä mukautuu käytetylle laitteelle sopivaksi.

Mikäli yrityksellä on jo olemassa oleva ohjelmisto, voidaan siihen kehittää erityisesti mobiilikäyttöön suunniteltu käyttöliittymä. Näin käytössä olevaa ohjelmistoa muuttamatta siihen voidaan liittää toimintoja, joiden mahdollistavat sisällön käyttämisen myös mobiililaitteilla.

Lue täältä tekemistämme web- ja mobiiliratkaisuista.

Ohjelmistotestaus

Ohjelmistotestaus

Testaus on laadunvalvontaa, joka varmistaa, että järjestelmä tekee sen, mitä siltä odotetaan – ja toisaalta varmistaa, että ohjelmisto ei tee mitään sellaista, mitä sen ei kuuluisikaan tehdä. Ohjelmistojen kehitysprojektien testauksesta kannattaa monesti automatisoida ainakin osa.

Testaaja pitää silmällä sitä, että toteutus vastaa asiakkaan kanssa sovittuja määrittelyjä. Hyödynnämme omassa kehitystyössämme kokeneiden testaajiemme osaamista, mutta voimme tarjota heidän palveluitaan myös asiakkaittemme käyttöön.

Lue täältä lisää ohjelmistotestauksesta.

Aloituspaketit

Pikastartti

Tuntuuko it-projektin aloittaminen tahmealta? Eikö löydy ketään kirjoittamaan vaatimusmäärittelyitä ja käyttäjätarinoita? Me voimme auttaa.

 

Hinta 15 000 €, sisältää 20 analysointityöpäivää

Integraatiopilvi

Pilvipohjaiset ja avoimeen lähdekoodiin pohjautuvat integraatiot järjestelmien välillä. Lyhyet käyttökatkot ja tuki useille eri järjestelmille – kaiken kattavaan hintaan.

 

Hinta alkaen 3000 €/kuukausi

IoT-aloitustyöpaja

Kiinnostaisiko tietää, mitä IoT käytännön tasolla tarkoittaa. Tule työkavereinesi päivän työpajaan, joka sisältää teoriatieton lisäksi konkreettisen laite-esimerkin.

 

Hinta alkaen 3000 €/ryhmä

Tuotteitamme käytetään ympäri maailman

CUSTOMTOOLS on ohjelmistotuote, joka tarjoaa työkaluja SOLIDWORKSiin. CUSTOMTOOLS mahdollistaa johdonmukaisemman ja joustavamman suunnitteluprosessin, mikä nostaa tuotesuunnittelun tuottavuutta.

CUSTOMTOOLSin kotisivut

XBOM on laajennus SOLIDWORKSin PDM Professionaliin. Työkalu sisältää toimintoja tehokkaaseen tuotteiden rakenteiden (BOMien) hallintaan ja tarjoaa varteenotettavan vaihtoehdon hintaville sekä monimutkaisille PLM-toteutuksille.

Artikkeli xBOMista

ATRWorks tarjoaa käyttäjäystävällisen ratkaisun työajan seurantaan. Ratkaisu mahdollistaa esimerkiksi työajan ja projektien sekä projekteihin liittyvien resurssien, tehtävien, matka- ja muiden kulujen seurannan ja raportoinnin.

SpareParts Publisher on varaosaliiketoimintaan kehitetty ratkaisu. Tuotteen avulla varaosien visualisointi on helppoa ja nopeaa. SpareParts Publisher on pilvipohjainen sähköisen kaupankäynnin alusta, joka mahdollistaa varaosien tehokkaamman julkaisun ja myynnin.

SpareParts Publisherin kotisivut

Jälleenmyyjät